Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Transmissions de parades disponibles

D'acord a la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, i a al Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, en la regulació de la transmissió de les autoritzacions dels mercas no sedentaris:

La Llei estableix, en l'article 15, apartat 7) subapartat c) “Si no hi ha cap marxant que compleixi els requisits adequats per a accedir a la plaça oferta, d'acord amb la lletra b), els ajuntaments han de convocar una oferta pública, detallant les característiques de la plaça i import sol.licitat per a la transmissió...”

Per aquest motiu, actualment s'oferten les següents parades:

Mercat dels Dissabtes

Actualment s'oferten les següents parades:

1. Ubicació. Pl. de la Constitució (PC023)
Longitud: 7 ml
Article:Moda de dona
Preu: 3.500€
Fi de l'autorització: 6/10/2025

Termini de presentació d'ofertes: fins el 28/09/2023

 

2. Ubicació: Pl. Sant Joan

Longitud: 8m

Article de venda: Pesca salada i olives

Preu: 45.000€

Fi de l'autorització: 6/10/2025

Termini de presentació d'ofertes: fins el 13/10/2023

 

Mercat de La Pelegrina

Actualment s'oferten les següents parades:

Ubicació: La Pelegrina (LP057)
Longitud: 8 metres lineals
Article: Moda de dona
Preu: 2.500€
Fi de l’autorització: 06/10/2025

Termini de presentació d'ofertes: Fins el 10 de novembre

Les persones interessades han de contactar amb el Servei de Mercats de l'Ajuntament de Vilafranca: 938920358 o [email protected]

Accessibilitat