Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Transmissions de parades disponibles

D'acord a la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, i a al Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, en la regulació de la transmissió de les autoritzacions dels mercas no sedentaris:

La Llei estableix, en l'article 15, apartat 7) subapartat c) “Si no hi ha cap marxant que compleixi els requisits adequats per a accedir a la plaça oferta, d'acord amb la lletra b), els ajuntaments han de convocar una oferta pública, detallant les característiques de la plaça i import sol.licitat per a la transmissió...”

Per aquest motiu, actualment s'oferten les següents parades:

Mercat dels dissabtes

 • Ubicació: Plaça constitució (PC018)
 • Article: moda infantil
 • Longitud: 5 metres lineals
 • Preu ofertat: 5.000€

 

 • Ubicació: Plaça Jaume I (JI017)
 • Longitud: 8 metres lineals
 • Article: roba home
 • Preu ofertat: 1.000€

 

Mercat dels dimarts de la Pelegrina

 • Ubicació: C/ Baltà de Cela (LP006)
 • Longitud: 6 metres lineals
 • Article: moda infantil
 • Preu ofertat: 2.000€

 

 • Ubicació: C/ Baltà de Cela (LP057)
 • Longitud: 8 metres lineals
 • Article: moda infantil
 • Preu ofertat: 2.000€

 

 • Ubicació: C/ Baltà de Cela (LP002)
 • Longitud: 8 metres lineals
 • Article: roba home
 • Preu ofertat: 2.000€

 

Les persones interessades han de contactar amb el Servei de Mercats de l'Ajuntament de Vilafranca: 938920358 o mercats@vilafranca.cat essent la data límit el 7 de setembre de 2018.