Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Transmissions de parades disponibles

D'acord a la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, i a al Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, en la regulació de la transmissió de les autoritzacions dels mercas no sedentaris:

La Llei estableix, en l'article 15, apartat 7) subapartat c) “Si no hi ha cap marxant que compleixi els requisits adequats per a accedir a la plaça oferta, d'acord amb la lletra b), els ajuntaments han de convocar una oferta pública, detallant les característiques de la plaça i import sol.licitat per a la transmissió...”

Per aquest motiu, actualment s'oferten les següents parades:

Mercat dels dissabtes

 • Ubicació: Rambla Sant Francesc (SF049)
 • Longitud: 8 metres lineals
 • Sector: equipament de la persona
 • Article: complaments, excepte la venda de bolsos
 • Preu: 7.000€

 

 • Ubicació: Rambla Sant Francesc (SF064)
 • Longitud: 5 metres lineals
 • Sector: equipament de la llar
 • Article: tèxtil llar
 • Preu: 6.000€

 

 • Ubicació: Plaça Jaume I (JI017)
 • Longitud: 8 metres lineals
 • Article: roba home
 • Preu ofertat: 1.000€

 

Mercat dels dimarts de la Pelegrina

 • Ubicació: C/ Baltà de Cela (LP057)
 • Longitud: 8 metres lineals
 • Article: moda infantil
 • Preu ofertat: 2.000€

 

 • Ubicació: C/ Baltà de Cela (LP002)
 • Longitud: 8 metres lineals
 • Article: roba home
 • Preu ofertat: 2.000€

 

Les persones interessades han de contactar amb el Servei de Mercats de l'Ajuntament de Vilafranca: 938920358 o mercats@vilafranca.cat