Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Transmissions de parades disponibles

D'acord a la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, i a al Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, en la regulació de la transmissió de les autoritzacions dels mercas no sedentaris:

La Llei estableix, en l'article 15, apartat 7) subapartat c) “Si no hi ha cap marxant que compleixi els requisits adequats per a accedir a la plaça ofertada, d'acord amb la lletra b), els ajuntaments han de convocar una oferta pública, detallant les característiques de la plaça i import sol.licitat per a la transmissió...”

Per aquest motiu, actualment s'oferten les següents parades:

Mercat dels Dissabtes

Ubicació: Plaça de la Constitució (PC031)

Longitud: 3 metres lineals

Article: Fruita i verdura (producció pròpia)

Preu: 1.000€

Fi de l’autorització: 06/10/2025

Termini de presentació d'ofertes: fins el 22/1/2024

 

Parada del Mercat dels dissabtes

Ubicació: Plaça de La Constitució (PC001)

Longitud: 7 metres lineals

Article: Moda dona/home

Preu: 3.000€

Fi de l’autorització: 06/10/2025

Termini de presentació d'ofertes: fins el 24/2/2024

Parada del Mercat dels dissabtes

Ubicació: Plaça Sant Joan (SJ020)

Longitud: 10 metres lineals

Article: Fruita i verdura

Preu: 25.000€

Fi de l’autorització: 06/10/2025

Termini de presentació d'ofertes: fins el 24/2/2024

Les persones interessades han de contactar amb el Servei de Mercats de l'Ajuntament de Vilafranca: 938920358 o [email protected]

Accessibilitat