Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Tipologia comercial per barris

A continuació us mostrem gràficament la distribució i composició comercial per barris (a data 31 de desembre de 2022):

 

 

 

 

Accessibilitat