Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Tipologia comercial per barris

A continuació us mostrem gràficament la composició comercial per barris (a data 31 de desembre de 2019):

         

         

         

         

Accessibilitat