Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Distribució comercial per sectors

Vilafranca té 788 establiments comercials de venda al detall (segons dades a 31 de desembre de 2021). Aquests comerços es classifiquen per sectors comercials d'acord a la següent taula:

SECTOR COMERCIAL NOMBRE DE COMERÇOS
Quotidià alimentari 227
Quotidià no alimentari 72
Equipament de la persona 151
Equipament de la llar 137
Lleure i Cultura 59
Vehicles i carburants 72
Comerç Mixt 15
Altres 45
Total establiments comercials 778

 

El gràfic següent mostra la distribució percentual corresponent:

 
 
 
 
Accessibilitat