Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Distribució comercial per sectors

Vilafranca té 810 establiments comercials de venda al detall (segons dades a 31 de desembre de 2017). Aquests comerços es classifiquen per sectors comercials d'acord a la següent taula:

SECTOR COMERCIAL NOMBRE DE COMERÇOS
Quotidià alimentari 237
Quotidià no alimentari 84
Equipament de la persona 153
Equipament de la llar 147
Lleure i Cultura 67
Vehicles i carburants 65
Comerç Mixt 13
Altres 44
Total establiments comercials 810

 

El gràfic següent mostra la distribució percentual corresponent:

comerç per sectors