Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Distribució comercial per sectors

Vilafranca té 772 establiments comercials de venda al detall (segons dades a 31 de desembre de 2022). Aquests comerços es classifiquen per sectors comercials d'acord a la següent taula:

SECTOR COMERCIAL NOMBRE DE COMERÇOS
Quotidià alimentari 222
Quotidià no alimentari  72
Equipament de la persona 150
Equipament de la llar 141
Lleure i Cultura 59
Vehicles i carburants 69
Comerç Mixt 16
Altres 43
Total establiments comercials 772

 

El gràfic següent mostra la distribució percentual corresponent:

 
 
 
 
Accessibilitat