Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Coronavirus Covid-19

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està aplicant un protocol preventiu d’actuació davant l'atual situació de crisi per risc de contagi de coronavirus (Covid-19) entre la població. Mantingueu-vos informats pels canals web i xarxes socials de fonts oficials, com són l'espai web específic de l'Ajuntament: https://www.vilafranca.cat/coronavirus i al canal Cat Salut.

Més informació

Notícia

La taxa per parades dels mercats no sedentaris no es meritarà ni cobrarà de l'1 de gener al 31 de març de 2021

13 de gener de 2021

Fruit de les dificultats que pateixen els paradistes dels mercats no sedentaris (limitacions d'aforament, mesures excepcionals, etc.) s’introdueix una nova Disposició Addicional, única, amb el text següent en referència a  l'ordenança num. 15 (ocupació amb parades): 

Amb vigència exclusiva per a I'any 2021, s'estableix un règim singular de la taxa per ocupació de domini públic en algunes de les modalitats previstes en aquesta Ordenança, respecte a activitats econòmiques afectades per fa declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, amb decisions de limitació acordades per les autoritats sanitàries supramunicipals o per l’Ajuntament. La taxa per parades dels mercats no sedentaris no es meritarà ni cobrarà de l'l de gener al 31 de març de 2021.