Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Ajuts a pimes per impulsar la innovació i la col•laboració entre Startups i Pimes

10 de juny de 2022

Seran susceptibles d’ajuts els projectes d’assessorament en matèria d’innovació en transformació digital, desenvolupament i incorporació de tecnologies emergents, transformació cap a una economia baixa en carboni o incorporació de l’economia circular en el model de negoci de la pime, amb l’objectiu de donar resposta a reptes plantejats en empreses que busquen la innovació oberta mitjançant solucions basades en tecnologies emergents com intel·ligència artificial, internet de les coses, tecnologies de processament massiu de dades i informació, computació d’alt rendiment, blockchain, processament de llenguatge natural, ciberseguretat, realitat augmentada, realitat virtual o robòtica col·laborativa, entre d’altres.

Beneficiaris

Podran tenir la condició d’empreses beneficiàries aquelles que tinguin centre de treball operatiu a Catalunya, que tinguin la condició de PIME i que desenvolupin un projecte d’innovació oberta amb l’assessorament i suport d’una startup.

S’exceptuen les  empreses que operen en els sectors de la pesca i l’aqüicultura i empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles.

Quantia

La despesa total per aquesta convocatòria és de 3.400.000 € aportats per la Fundación EOI.  

La intensitat de l’ajut concedit serà del 100% de l’import brut dels costos subvencionables del projecte, és a dir, una subvenció a fons perdut fins a un màxim de 40.000 €.

Termini 

El termini de presentació de sol·licituds és del 8 de juny de 2022 al 8 de juliol de 2022.

Sol·licituds

Les sol·licituds es dirigiran a la Fundació EOI.  Per més informació podeu accedir al següent enllaç: 

https://eoi.fundanetsuite.com/ConvocatoriasPropias/es/Convocatorias/VerConvocatoria?Id=99 

Accessibilitat