Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Obrir un comerç

Per posar en marxa un nou comerç cal complir els requisits legals i obtenir una sèrie de permisos, en funció del tipus d'activitat comercial o de les característiques de l'establiment.

Tant els establiments comercials com les parades dels mercats municipals han de tenir en compte tant la normativa vigent en matèria de comerç com les ordenances i els reglaments municipals que repercuteixen en la seva activitat.

Des del mes de juliol de 2005, l'Ajuntament de Vilafranca participa en un Programa de Seguiment Integral de les Activitats Comercials. Aquest programa té per objectiu promoure el compliment de tota la normativa vigent en matèria de comerç per part de tots els establiments comercials de Vilafranca per millorar la qualitat del servei i garantir la protecció dels drets dels consumidors.

Tot projecte empresarial sorgeix d'una idea més o menys precisa, referida a un producte o a un servei. Per saber si aquesta idea pot esdevenir una nova empresa, cal analitzar-ne la viabilitat. El Centre Àgora de l'Ajuntament de Vilafranca és un punt d'informació i assessorament gratuït a empreses i a les persones emprenedores amb nous projectes empresarials.

En els següents enllaços s'amplia la informació: