Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Reglaments i ordenances municipals

Reglaments dels mercats^

 • RM12- Reglament General dels Mercats Municipals de Vilafranca del Penedès
 • OM04 - Ordenança  reguladora de la venda no sedentària de Vilafranca del Penedès

 

Ordenances municipals^

 • OM01- Activitats i instal·lacions
 • OM02- Civisme i Convivència ciutadana
 • OM16- Vehicles i vianants a la Via Pública

Consulta les ordenances municipals aquí

Ordenances fiscals^

 • OF05- Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.
 • OF06- Taxa per la prestació del servie de gestió de residus municipals.
 • OF09- Taxa per prestació de serveis dels Mercats Municipals
 • OF13- Taxa per ocupació del sòl, vol i subsòl de la Via Pública
 • OF15- Taxa per ocupació de la Via Pública amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, situats en terrenys d'ús públic i indústries de carrer

Consulta les ordenances fiscals aquí

Altres regulacions^

 • Criteris per a l'adjudicació de fires i mercats singulars (Mercat de Palmes i Palmons, Sant Jordi, Mercat de Flors de Tots Sants i Fira de Santa Llúcia)

 

Consulta l'acord de la Junta de Govern Local aquí

Accessibilitat