Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Reglaments i ordenances municipals

Reglaments dels mercats^

  • RM12- Reglament General dels Mercats Municipals de Vilafranca del Penedès
  • OM04 - Ordenança  reguladora de la venda no sedentària de Vilafranca del Penedès

 

Ordenances municipals^

  • OM01- Activitats i instal·lacions
  • OM02- Civisme i Convivència ciutadana
  • OM16- Vehicles i vianants a la Via Pública

Consulta les ordenances municipals aquí

Ordenances fiscals^

  • OF05- Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.
  • OF06- Taxa per la prestació del servie de gestió de residus municipals.
  • OF09- Taxa per prestació de serveis dels Mercats Municipals
  • OF13- Taxa per ocupació del sòl, vol i subsòl de la Via Pública
  • OF15- Taxa per ocupació de la Via Pública amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, situats en terrenys d'ús públic i indústries de carrer

Consulta les ordenances fiscals aquí

Accessibilitat