Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Preus

Les persones que es dediquen al comerç han d'indicar a la població consumidora i usuària, mitjançant cartells o etiquetes visibles, el preu de venda de tots els productes exposats, precedit per les sigles PVP.

També han d'indicar el preu per unitat de mesura en el supòsits següents:

  • a) En tots aquells productes que hagin de portar una indicació de la quantitat a la magnitud de la qual hagin de referir-se.
  • b) En els productes comercialitzats per unitats o peces, utilitzant-se en aquest supòsit l'u com a referència de la unitat.


No és necessària la indicació del preu per unitat de mesura:

  • a) Quan aquest sigui idèntic al preu de venda.
  • b) Quan els productes es comercialitzin en quantitats inferiors a 50 grams o mil·lilitre.
  • c) Els productes de diferent naturalesa que es venguin en un mateix envàs i no es comercialitzin individualment productes idèntics als que els componen.
  • d) Els productes comercialitzats per venda automàtica.
  • e) Porcions individuals de gelats.
  • f) Els vins de taula amb indicació geogràfica i els vins amb denominació d'origen.
  • g) Les begudes espirituoses amb indicació geogràfica.
  • h) Els productes alimentaris de fantasia.

Els productes que es venguin a granel únicament han d'indicar el preu per unitat de mesura.


Excepcions per qüestions de seguretat:
Queden dispensats de l'obligació d'incloure el preu, per raons de seguretat, les joieries i les pelleteries.
Així mateix també es pot dispensar, mitjançant Decret, de l'obligació d'incloure els preus en aquelles mercaderies que, pel seu preu elevat, puguin ser causa objectiva d'inseguretat per a l'establiment que es tracti. La dispensa d'aquesta obligació la poden sol·licitar, en casos específics, les entitats representatives d'un sector.

Característiques i presentació dels preus
El preu de venda i el preu per unitat de mesura s'ha d'expressar de forma inequívoca, fàcilment identificable i clarament llegible, i han d'estar en el mateix camp visual.

Accessibilitat