Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Política lingüística

Català i empresa, ja estàs al dia?^

 

Les empreses i comerços oberts al públic tenen obligacions lingüístiques?

   

 

La Llei de política lingüística  i la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya,         estableixen unes obligacions destinades a totes les empreses, en matèria de retolació, atenció als clients i usuaris, oferta de serveis i documentació, sense excepció, encara que tinguin els serveis organitzats des de fora:

 


— Han de poder atendre els clients oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin.

— Han de tenir els rètols fixos, els cartells i les llistes de preus o la carta d’un restaurant almenys en català.

— Han de tenir els documents d'oferta de serveis almenys en català (fullets, catàlegs, tríptics...).

— Han d’expedir els pressupostos, les factures i els tiquets de caixa almenys en català.

— Els contractes dels anomenats d'adhesió, normats, amb clàusules tipus o amb condicions generals, els han de tenir disponibles en exemplars separats, en català i en castellà.

— Les informacions necessàries per al consum, l’ús i el maneig adequats dels béns i serveis, i, especialment, les dades obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de la salut i la seguretat,
 

Des d’aquest enllaç podeu accedir a tota la informació relacionada amb l’assessorament i les orientacions que el Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix al sector econòmic:

 

 

Accessibilitat