Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Política lingüística

La llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística diu a l'article 32 d'atenció al públic:

  • Les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis que desenvolupen llur activitat a Catalunya han d'estar en condicions de poder atendre els consumidors i consumidores quan s'expressin en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya.
     
  • La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix iels documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

Preu per preu, en català^

Des d'aquest enllaç podeu descarregar i imprimir el tríptic 'Preu X preu, en català', utilitzat en la campanya informativa adreçada als establiments comercials sobre retolació, documentació i atenció al públic en català.