Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Horaris comercials

Els establiments comercials han de complir la normativa referent als horaris i dies d'obertura que marca l'administració.

Amb la llei d’horaris comercials, els comerços poden obrir un màxim de 75 hores setmanals:

  • Entre les 6 i les 21 h, els mesos d’octubre a maig, ambdós inclosos
  • Entre les 7 i les 22 h, els mesos de juny a setembre, ambdós inclosos

Amb l’obligació de:

  • avançar l'horari de tancament a les 20 h els dies 24 i 31 de desembre

Dins d'aquests límits, els comerciants poden fixar lliurement la distribució del seu horari diari d'obertura.

D'altra banda, a Catalunya, el comerç en general pot obrir un màxim de 8 diumenges o festius a l'any, d'acord al calendari que fixa la Generalitat, més 2 festius que determina cada ajuntament per al seu terme municipal.

Els establiments comercials han d'exposar l'horari adoptat de manera que la informació sigui visible al públic, fins i tot quan l'establiment està tancat.

Obertura comercial autoritzada en diumenges i festius 2022 per a tots els comerços^

Els festius d'obertura comercial autoritzada per a l'any 2022 a tot el municipi de Vilafranca són aquests:

  • el 2 i el 9  de gener
  • el 6 i el 26 de juny
  • el 15 d’agost
  • el 27 de novembre*
  • el 6, 8, 11* i 18 de desembre

* Els dies 27 de novembre  i 11 de desembre són els festius d'obertura comercial acordats per Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vilafranca en data 4 d'octubre de 2021.

Resolució EMT/3708/2021, de 14 de desembre, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2022

Els dos festius locals al municipi de Vilafranca per a l'any 2022 són el 30 i 31 d'agostORDRE EMT/226/2021

 

 

Accessibilitat