Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Horaris comercials

És obligada l'exhibició de l'horari comercial adoptat i ha de ser visible al públic des de l'exterior de l'establiment, fins i tot quan aquest estigui tancat. Els establiments dedicats essencialment a la prestació de serveis tenen un horari d'obertura lliure.

Obertura comercial autoritzada en diumenges i festius 2018 per a tots els comerços^

  • 7 de gener
  • 1 de juliol
  • 12 d'octubre
  • 1 de novembre
  • 25 de novembre*
  • 6, 8, 16, 23 i 30* de desembre

* Els dies 25 de novembre i 30 de desembre són els dos festius d'obertura comercial addicional, a tot el municipi de Vilafranca, acordats per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vilafranca, en virtut de l'aplicació de la Llei 18/2017, de 1 d'agost, de comerç, serveis i fires i l'Ordre EMC/127/2017, de 16 de juny, per la qual s'estableix el calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per a l'any 2018.

  • És obligada l'exhibició de l'horari comercial adoptat i ha de ser visible al públic des de l'exterior de l'establiment, fins i tot quan aquest estigui tancat.
  • Els establiments dedicats essencialment a la prestació de serveis tenen un horari d'obertura lliure.

Obertura comercial autoritzada en diumenges i festius 2019 per a tots els comerços^

13 de gener

7 de juliol

12 d’octubre

1 de novembre*

1,6,8,15, 22 i 29* de desembre

* Els dies 1 de novembre i 29 de desembre són els dos festius d'obertura comercial addicional, a tot el municipi de Vilafranca, acordats per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vilafranca, en virtut de l'aplicació de la Llei 18/2017, de 1 d'agost, de comerç, serveis i fires i l'Ordre EMC/127/2017, de 16 de juny, per la qual s'estableix el calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per a l'any 2019.

És obligada l'exhibició de l'horari comercial adoptat i ha de ser visible al públic des de l'exterior de l'establiment, fins i tot quan aquest estigui tancat. Els establiments dedicats essencialment a la prestació de serveis tenen un horari d'obertura lliure.