Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Horaris comercials

Els establiments comercials han de complir la normativa referent als horaris i dies d'obertura que marca l'administració.

Amb la llei d’horaris comercials, els comerços poden obrir un màxim de 75 hores setmanals:

  • Entre les 6 i les 21 h, els mesos d’octubre a maig, ambdós inclosos
  • Entre les 7 i les 22 h, els mesos de juny a setembre, ambdós inclosos

Amb l’obligació de:

  • avançar l'horari de tancament a les 20 h els dies 24 i 31 de desembre

Dins d'aquests límits, els comerciants poden fixar lliurement la distribució del seu horari diari d'obertura.

D'altra banda, a Catalunya, el comerç en general pot obrir un màxim de 8 diumenges o festius a l'any, d'acord al calendari que fixa la Generalitat, més 2 festius que determina cada ajuntament per al seu terme municipal.

Els establiments comercials han d'exposar l'horari adoptat de manera que la informació sigui visible al públic, fins i tot quan l'establiment està tancat.

Obertura comercial autoritzada en diumenges i festius 2023 per a tots els comerços^

Els festius d'obertura comercial autoritzada per a l'any 2023 a tot el municipi de Vilafranca són aquests:

  • el 8 de gener
  • el 25 de juny
  • el 26 de novembre*
  • el 3*, 6, 8, 10*, 17, 24 i 31* de desembre

* Els dies 3, 10 i 31 de desembre són els festius d'obertura comercial acordats per Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vilafranca en data 11 d'octubre de 2022.

El dies 24 i 31 de desembre s'ha d'avançar l'horari de tancament a les 20 h

RESOLUCIÓ EMT/3872/2022, de 7 de desembre, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes
al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2023.

 

Accessibilitat