Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Etiquetatge productes alimentaris

L'etiquetatge dels productes alimentaris ha de seguir la normativa vigent en quant a la informació que ha de contemplar.

Accessibilitat