Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Cartell i fulls de Reclamació

  • Totes les persones físiques i jurídiques que comercialitzin béns o prestin serveis directament a les persones consumidores o usuàries en l'àmbit territorial de Catalunya hauran de disposar de fulls de queixa/reclamació/denúncia oficials.
     
  • Els fulls de reclamació/denúncia oficials han de romandre a l'establiment on es dugui a terme l'activitat comercial o de serveis a la persona consumidora o usuària, i seran lliurats a la persona que ho sol·liciti, encara que no hagi formalitzat cap tracte comercial amb l'empresa.
     
  • Els fulls oficials de reclamació/denúncia estaran integrats per un joc unitari d'impresos compost per tres exemplars: un original per a la persona denunciant/reclamant, una per a l'Administració i una tercera per a l'establiment, que contindran les indicacions impreses en català, castellà i anglès.
     
  • Tots els establiments obligats a disposar de fulls oficials de reclamació / denúncia estan obligats a exhibir al públic en un lloc visible un cartell on s'anunciï la disponibilitat dels fulls oficials de reclamació/denúncia per a les persones consumidores i usuàries. En aquest cartell també s'haurà d'indicar el número de telèfon de consulta del consumidor.
Accessibilitat