Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Ajuts, subvencions i finançament

En aquest apartat trobareu totes les convocatòries actives relacionades amb ajuts i subvencions per al comerç, tant municipals com d’altres administracions públiques.

Informació actualitzada en l'àmbit econòmic i laboral derivada del COVID-19^

Amb motiu de la situació d'excepcionalitat que estem vivint derivada del coronavirus COVID-19 habilitem aquesta plana web amb informació actualitzada sobre les mesures aprovades en l’àmbit econòmic i laboral d’interès per a empreses i autònoms.

Més informació aquí

Ajuts i incentius fiscals municipals^

Existeixen diferents beneficis fiscals i mesures d’estímul per afavorir la instal·lació de noves activitats econòmiques i empresarials a Vilafranca del Penedès.

Consulta aquí

Altres ajuts i subvencions per a l'empresa^

Clicant en aquest enllaç pot accedir al FISUB, el cercador d'ajuts i serveis elaborat per ACCIÓ. La web ofereix tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereixen les diferents administracions i organismes per a les empreses i els emprenedors ubicats a Catalunya.

Ajuts i subvencions a la contractació^

Les empreses es poden acollir a diversos ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes empresarials de la seguretat social per a la contractació de determinats perfils de treballadors:

  • Persones amb discapacitat.
  • Persones en risc d’exclusió social o destinatàries de la renda mínima d’inserció.
  • Persones majors de 45 anys en situació d’atur.
  • Joves de 16 a 30 anys en situació d’atur.
  • Dones i víctimes de la violència masclista.
  • Bonificacions de quotes per la transformació de contractes en pràctiques, de relleu i de substitució en indefinits.
  • Víctimes del terrorisme.

>> Tota la informació en aquest enllaç.

Finançament^

Consulteu aquest enllaç

Accessibilitat