Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Coronavirus Covid-19

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està aplicant un protocol preventiu d’actuació davant l'atual situació de crisi per risc de contagi de coronavirus (Covid-19) entre la població. Mantingueu-vos informats pels canals web i xarxes socials de fonts oficials, com són l'espai web específic de l'Ajuntament: https://www.vilafranca.cat/coronavirus i al canal Cat Salut.

Més informació

Ajuts, subvencions i finançament

En aquest apartat trobareu totes les convocatòries actives relacionades amb ajuts i subvencions per al comerç, tant municipals com d’altres administracions públiques.

Subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, de l'artesania i la moda del CCAM^

El CCAM ha presentat les línies de subvenció per al 2020 amb les que el Departament d'Empresa i Coneixement que volen contribuir a mitigar la crisi derivada pel COVID-19 en els sectors del Comerç, l'Artesania i la moda.

.#webinarCOMERÇ: Video- presentació dels incentius de Comerç, Artesania i Moda per al 2020.

>> Podeu accedir al resum dels programes aquest enllaç.

 • Programa 1: Suport a les entitats representatives del sector del comerç.
 • Programa 2: Suport a la xarxa associativa del sector comerç, artesania i moda. 
 • Programa 3:  Reactivació del comerç - SOL.LICITUDS TANCADES  PER EXHAURIMENT PRESSUPOST!
 • Programa 4: Suport a la inversió per a la nova implantacio de comerços i millora comercial dels establiments. 
 • Programa 5: Reactivació de la moda
 • Programa 6: Reactivació de l'artesania
 • Programa 7: Suport a ens locals en l'àmbit del comerç i l'artesania

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

IMPORTANT!  Per als programes  4. Programa de suport a la inversió per a
la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments, el 5. Programa per a la reactivació de la
moda catalana i el 6. Programa per a la reactivació de l'empresa artesana, es tramiten basant-se en l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, i fins al 31 de desembre de 2020 o fins l'exhauriment del seu pressupost que es determini a la convocatòria corresponent.

Informació actualitzada en l'àmbit econòmic i laboral derivada del COVID-19^

Amb motiu de la situació d'excepcionalitat que estem vivint derivada del coronavirus COVID-19 habilitem aquesta plana web amb informació actualitzada sobre les mesures aprovades en l’àmbit econòmic i laboral d’interès per a empreses i autònoms.

Més informació aquí

Ajuts i incentius fiscals municipals^

Existeixen diferents beneficis fiscals i mesures d’estímul per afavorir la instal·lació de noves activitats econòmiques i empresarials a Vilafranca del Penedès.

Consulta aquí

Altres ajuts i subvencions per a l'empresa^

Clicant en aquest enllaç pot accedir al FISUB, el cercador d'ajuts i serveis elaborat per ACCIÓ. La web ofereix tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereixen les diferents administracions i organismes per a les empreses i els emprenedors ubicats a Catalunya.

Ajuts i subvencions a la contractació^

Les empreses es poden acollir a diversos ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes empresarials de la seguretat social per a la contractació de determinats perfils de treballadors:

 • Persones amb discapacitat.
 • Persones en risc d’exclusió social o destinatàries de la renda mínima d’inserció.
 • Persones majors de 45 anys en situació d’atur.
 • Joves de 16 a 30 anys en situació d’atur.
 • Dones i víctimes de la violència masclista.
 • Bonificacions de quotes per la transformació de contractes en pràctiques, de relleu i de substitució en indefinits.
 • Víctimes del terrorisme.

>> Tota la informació en aquest enllaç.

Finançament^

Consulteu aquest enllaç

Accessibilitat