Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Ajuts i subvencions

En aquest apartat trobareu totes les convocatòries actives relacionades amb ajuts i subvencions per al comerç, tant municipals com d’altres administracions públiques.

Altres ajuts i subvencions per a l'empresa^

Clicant en aquest enllaç pot accedir al FISUB, el cercador d'ajuts i serveis elaborat per ACCIÓ. La web ofereix tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereixen les diferents administracions i organismes per a les empreses i els emprenedors ubicats a Catalunya.

Ajuts i subvencions a la contractació^

Les empreses es poden acollir a diversos ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes empresarials de la seguretat social per a la contractació de determinats perfils de treballadors:

 • Persones amb discapacitat.
 • Persones en risc d’exclusió social o destinatàries de la renda mínima d’inserció.
 • Persones majors de 45 anys en situació d’atur.
 • Joves de 16 a 30 anys en situació d’atur.
 • Dones i víctimes de la violència masclista.
 • Bonificacions de quotes per la transformació de contractes en pràctiques, de relleu i de substitució en indefinits.
 • Víctimes del terrorisme.

>> Tota la informació en aquest enllaç.

Subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, de l'artesania i la moda del CCAM ^

Finalitzat termini de sol.licitud. 

Amb el Pla de Subvencions anual, la Generalitat, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), concreta la seva voluntat de fer costat al sector del comerç, els serveis, la moda i l’artesania per aconseguir millorar-ne la posada al dia, modernització i rendibilitat, i alhora impulsar un creixement sostenible i respectuós amb l’entorn i el medi ambient.

>> Tota la informació en aquest enllaç.

 • Programa 1: Competitivitat de l'empresa a través de les entitats.
 • Programa 2: Participació de les empreses de comerç en fires sectorials, multisectorials i professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional.
 • Programa 3: Transformació digital.
 • Programa 4: Nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.
 • Programa 5: Internacionalització de la moda.
 • Programa 6: Promoció i comercialització dels productes artesans.
 • Programa 7. per a la millora de la gestió de l’empresa artesana.
 • Programa 8: Notorietat de les fires i fires-mercat d’Artesania.